Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(napíšte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar:

 

Číslo objednávky/faktúry (*)................

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

Platbu za tovar žiadam vrátiť:

prevodom na účet/šekom na adresu (*) ..............

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

Your IP Address is: 44.200.117.166
Copyright © 2023 http://parochne-pricesky.sk. Powered by Zen Cart